Historie společnosti

A-KONTO Services SE je nově vzniklá společnost, která vznikla na základě provozních požadavků vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám společnosti C&C SERVIS s.r.o.

Všichni původní klienti společnosti C&C SERVIS s.r.o. přešli do nově vzniklé společnosti A-KONTO Services SE, která tak pokračuje v činnosti společnosti C&C SERVIS s.r.o.

Účetní služby již od roku 1992

Společnost C & C SERVIS s.r.o. byla založena již v roce 1992. Od té doby prošla určitým vývojem, který dospěl až k současnému optimálnímu stavu. Na samém počátku naší podnikatelské činnosti jsme byli firmou zaměstnávající několik účetních. Postupně jsme se vyprofilovali do dnešní podoby rodinné firmy, která tak daleko více splňuje specifické požadavky klientů, které zastupujeme. Naši klienti si tak více chválí individuální přístup, navozující ideální atmosféru mezi námi a našimi klienty.

Vzhledem k tomu, že jsme začali podnikat i v oblasti hotelnictví, rozhodli jsme se kvůli zachování kvality služeb a přístupu založit ještě jednu společnost, která se věnuje pouze účetnictví a s tím spojenými aktivitami. Tato reorganizace se však ani vzdáleně nedotýká kvality poskytovaných služeb a přístupu vůči našim klientům. Společnost A-KONTO Services SE je rovněž jako C&C SERVIS s.r.o. firmou rodinnou a tak má nejlepší předpoklady pro to, aby díky kvalitě svých nabízených služeb oslovila co nejširší spektrum klientů.

Důležitá sdělení

Připravili jsme pro Vás přehled významných změn v daňových zákonech od roku 2016 v České republice a na Slovensku.

PDF dokument