Oznámení našim klientům

Vážení obchodní partneři,


chceme Vás informovat o tom, že dne 08. 01. 2014 nabylo právní moci usnesení Městského soudu
v Praze, kterým bylo zapsáno do obchodního rejstříku převzetí veškerého jmění obchodní společnosti
A-konto s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Záhřebská 760/46, PSČ 120 00, IČ: 49355066,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 19645,


obchodní společností Meriones SE se sídlem se sídlem Praha 10 - Hostivař, Chudenická
1058/32, PSČ 102 00, IČ: 24852384, DIČ: 24852384, která je zapsaná obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle H, vložka č 876, a společnost A-konto s.r.o. tak zanikla bez
likvidace a byla z rejstříku vymazána.


Obchodní společnost Meriones SE vstoupila jako právní nástupce do všech právních vztahů
zaniklé společnosti A-konto, tudíž veškeré smluvní vztahy jsou zachovány. Vašim novým partnerem
tak je společnost Meriones SE, se sídlem Praha 10 - Hostivař, Chudenická 1058/32, PSČ 102 00,
IČ: 24852384, která je zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle H,
vložka č 876. Veškeré kontakty a kontaktní dresy zůstávají v platnosti.


Původní společnost:
A-konto s.r.o.
Záhřebská 760/46, Praha 2, 120 00
IČ: 493 55 066, DIČ: CZ 493 55 066


Nová společnost:
MERIONES SE
Chudenická 1058/32, Praha 10, 102 00
IČ: 248 52 384, DIČ: CZ 248 52 384

Od 1.2.2014 bude po dokončení procesu společnost:


A-KONTO Services SE
Klimentská 1746/52, Praha 1, 110 00
IČ: CZ 0816 92 92, DIČ: CZ 0816 92 92